Latviski English

OPTIMED

Par otrā tipa cukura diabētu

Otrā tipa cukura diabēta incidence ir sasniegusi epidēmijas apmērus, palielinot gan kardiovaskulāro slimību, gan pāragras nāves risku pasaules mērogā. Globālā 2. tipa cukura diabēta prevalence ir 8,3% ar vislielāko slogu tieši attīstības valstīs. Latvijā ik gadu diagnosticē aptuveni 7000 jaunu slimības gadījumu. Pirmās izvēles medikaments 2. tipa cukura diabēta ārstēšanā ir metformīns, kas uzlabo glikozes homeostāzi.  Metformīnam ir novērots variabls terapeitiskais efekts un augsts gastrointestinālu blakusparādību risks (nelabums, caureja, vemšana u.c.), liecinot par personalizētas pieejas nepieciešamību 2. tipa cukura diabēta medikamentozas terapeitiskās stratēģijas izvēlē.

Kas ir OPTIMED?

Otrā tipa cukura diabēta farmakoģenētiskais un klīniskais pētījums (OPTIMED) Valsts Pētījumu programmas ietvaros jau kopš 2010. gada noris sadarbībā ar Latvijas slimnīcām un ārstu praksēm, lai izveidotu klīniski labi raksturotu, ilgstoši apsekotu pacientu kohortu un ievāktu atbilstošo bioloģisko paraugu un asociēto klīnisko datu kolekciju.

Pētījuma mērķis ir veikt plaša spektra metformīna darbības mehānismu pētījumus, analizējot no asins šūnām izdalītu ģenētisko materiālu un zarnu mikrobioma paraugus.

Šobrīd pētījumā ir iesaistīti vairāk nekā 600 2. tipa cukura diabēta pacienti, kas ir veicinājis jaunu antidiabētiskās terapijas ģenētisko marķieru identificēšanu. Attīstoties 2.tipa cukura diabēta padziļinātai izpētei un pētījuma virzienu daudzveidībai, radusies nepieciešamība iesaistīt tieši pirmreizēji diagnosticētus 2.tipa cukura diabēta pacientus, kuri vēl nav uzsākuši medikamentu lietošanu un iegūt klīniski pilnīgus datus par terapijas izmaiņām laika gaitā.

Pētījuma zinātniskie virzieni


 

Ieguvumi, kas saistīti ar dalību projektā

Ārstiem:

Projekta ietvaros tiek veikta jaunu biomarķieru izstrāde 2. tipa cukura diabēta terapijas efektivitātes un tolerances prognozēšanai, veicinot personalizētas medicīnas attīstību, kas uzlabos ārstēšanas rezultātus nākotnē.

Pacientiem:

 • Tiek rasta padziļināta izpratne par savu saslimšanu un organisma īpatnībām regulārās vizītēs.
 • Tiek piedāvāti bezmaksas izmeklējumi un to rezultāti, kas neietilpst standarta aprūpes procedūrās 2. tipa cukura diabēta pacientiem Latvijā.
 • Iespēja palīdzēt citiem pacientiem, lai personalizētu terapijas pielietošanu nākotnē.

Informācijas buklets pacientiem latviešu valodā šeit, un krievu valodā šeit.

Sadarbības iespējas

OPTIMED kohortā iesaistītajiem indivīdiem ir pieejami DNS, plazmas, seruma un fēču paraugi.OPTIMED ievaros ievāktajiem asins un fēču paraugiem ir veikta virkne analīžu, izmanojot jaunākās molekulārās bioloģijas metodikas, lai papildinātu zināšanas par metformīna farmakodinamiku. Šīs unikālās kohortas pētniecība norisinās arī pašlaik vairāku pētniecības projektu ietvaros. Pētnieki, kas iesaistīti šajā projektā ir atvērti dažādām sadarbības iespējām, lūdzu, kotanktēt klovins@biomed.lu.lv.

Informācija par pētniecisko sadarbību šeit.

 

Publikācijas, kas attiecināmas uz šo pētījumu:

 • Rovite V, Wolff-Sagi Y, Zaharenko L, Nikitina-Zake L, Grens E, Klovins J. Genome Database of the Latvian Population (LGDB): Design, Goals, and Primary Results. Journal of Epidemiology. 2018;28(8):353-360. doi:10.2188/jea.JE20170079.
 • Elbere I, Kalnina I, Silamikelis I, Konrade I, Zaharenko L, Sekace K, et al. (2018) Association of metformin administration with gut microbiome dysbiosis in healthy volunteers. PLoS ONE 13(9): e0204317.
 • Dujic, T., Zhou, K., Yee, S. W., van Leeuwen, N., de Keyser, C. E., Javorsky, M., Goswami, S., Zaharenko, L., Christensen, M. M. H., Out, M., Tavendale, R., Kubo, M., Hedderson, M. M., van der Heijden, A. A., Klimcakova, L., Pirags, V., Kooy, A., Brosen, K., Klovins, J., Semiz, S., Tkac, I., Stricker, B. H., Palmer, C. N. A., 't Hart, L. M., Giacomini, K. M. and Pearson, E. R. 2017. Variants in Pharmacokinetic Transporters and Glycemic Response to Metformin: A MetGen Meta-Analysis. - Clinical Pharmacology & Therapeutics, 101 (6): 763-772.
 • Zaharenko, Linda et al. “Single nucleotide polymorphisms in the intergenic region between metformin transporter OCT2 and OCT3 coding genes are associated with short-term response to metformin monotherapy in type 2 diabetes mellitus patients.” European journal of endocrinology 175 6 (2016): 531-540.
 • Zhou, K. X., Yee, S. W., Seiser, E. L., van Leeuwen, N., Tavendalel, R., Bennett, A. J., Groves, C. J., Coleman, R. L., van der Heijden, A. A., Beulens, J. W., de Keyser, C. E., Zaharenkoll, L., Rotroff', D. M., Out, M., Jablonski, K. A., Chen, L., Javorsky, M., Zidzik, J., Levin, A. M., Williams, L. K., Dujic, T., Semiz, S., Kubo, M., Chien, H. C., Maeda, S., Witte, J. S., Wu, L. Y., Tkac, I., Kooy, A., van Schaik, R. H. N., Stehouwer, C. D. A., Logie, L., Sutherland, C., Klovins, J., Pirags, V., Hofman, A., Stricker, B. H., Motsinger-Reif, A. A., Wagner, M. J., Innocenti, F., Hart, L. M. T., Holman, R. R., McCarthy, M. I., Hedderson, M. M., Palmer, C. N. A., Florez, J. C., Giacomini, K. M., Pearson, E. R., Investigators, M., Investigators, D. and Investigators, A. 2016. Variation in the glucose transporter gene SLC2A2 is associated with glycemic response to metformin. - Nature Genetics, 48 (9): 1055-+.
 • Kalnina I, Zaharenko L, Vaivade I, Rovite V, Nikitina-Zake L, Peculis R, Fridmanis D, Geldnere K, Jacobsson JA, Almen MS, et al: Polymorphisms in FTO and near TMEM18 associate with type 2 diabetes and predispose to younger age at diagnosis of diabetes. Gene 2013, 527:462-468.
 • Peculis, R., Konrade, I., Skapare, E., Fridmanis, D., Nikitina-Zake, L., Lejnieks, A., Pirags, V., Dambrova, M. and Klovins, J. 2013. Identification of glyoxalase 1 polymorphisms associated with enzyme activity. - Gene, 515 (1): 140-143.
 • Kalnina, I., Geldnere, K., Tarasova, L., Nikitina-Zake, L., Peculis, R., Fridmanis, D., Pirags, V. and Klovins, J. 2012. Stronger Association of Common Variants in TCF7L2 Gene with Nonobese Type 2 Diabetes in the Latvian Population. - Exp Clin Endocrinol Diabetes, 120 (08): 466-468.

 

Pētījuma atļaujas

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Attīstības biedrības Klīniskās izpētes ētikas komitejas atzinums Nr. 2012.1212 - 10L;

Centrālās Medicīnas Ētikas Komitejas atzinums Nr. 1/16-05-12;

Zāļu valsts aģentūras klīniskā pētījuma atļauja Nr. 17-1723, reģ. Nr. 2016‑001092‑74.