Latviski English

COVID-19 kohorta

Blood_collection.jpg

COVID-19 ir koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisīta infekcijas slimība, kuras pandēmija pašlaik nopietni apdraud daudzu cilvēku dzīvību un veselību gan Latvijā, gan pasaulē.

Latvijas nacionālās biobankas – Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes ietvaros ir izveidota Latvijā saslimušo COVID-19 pacientu un šo slimību pārslimojušo iedzīvotāju bioloģisko materiālu un datu pētniecības kopa jeb kohorta. Pašlaik šajā kohortā iekļauti jau vairāk kā 500 COVID-19 gadījumi ar paplašinātu klīnisko raksturojumu un molekulārajiem datiem, kas iegūti bioloģisko paraugu izpētē. Šī paraugkopa tiek izmantota, lai veiktu vīrusa izplatības monitorēšanu un ierobežošanu Latvijā, veiktu SARS-CoV-2 vīrusa un COVID-19 izpēti, sekmētu individualizētu terapiju izstrādi un uzlabotu ārstēšanu.

COVID-19 kohortā iekļautie bioloģiskie paraugi:

 • Asins atvasinātie bioloģiskie materiāli (plazma, serums, DNS, RNS, perifērās mononukleārās asins šūnas);
 • Vīrusa iztriepes no kakla (RNS, DNS)
 • Fēces (DNS, RNS);
 • Urīns;

Molekulārie dati, kas pieejami pētniecībai:

 • Genotipi (Infinium Global Screening Array)
 • Citokīnu līmeņi asins plazmā (Luminex)
 • Metabolīti asins serumā (Orbitrap)
 • Asins šūnu RNA-Seq (MGI platforma)
 • SARS-CoV-2 genoma sekvenēšana (MGI/Illuminas platformas)
 • Fēču metagenoma sekvenēšana (shot-gun sekvenēšana, MGI platforma)
 • SARS-CoV-2 noteikšana fēcēs (RT-QPCR)
 • Mutes metagenoma sekvenēšana (16S rRNS sekvenēšana, Illuminas platforma)
 • Bioķīmiskie parametri asinīs

Lai sazinātos par sadarbību un uzzinātu sīkāku informāciju par paraugu un/vai datu pēntiecību, lūdzu, rakstiet vigdb@biomed.lu.lv

Finasējums:

COVID-19 pacientu bioloģiskā materiālu biobanka un saistīto datu kolekcija izveidota, īstenojot Valsts pētījumu programmu COVID-19 seku mazināšanā Latvijā (VPP-COVID-2020/1-0016), savukārt SARS-CoV-2 vīrusa genoma sekvencēšana veikta īstenojot ERAF projektu Nr. 1.1.1.5/17/I/002  “Pētījuma par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un filoģenēzi Latvijā”.

VPP_logo.jpg        ERAF_projekts.jpg